U bent in [ Home / Renovatie / Herstellen Dekindeling ]
Herstellen Dekindeling
[ Vervangen Vlak | Conserveren Dirk | Herstellen Hak | Herstellen Dekindeling | Motor | Afdekken Ruim | Roer | Terug ]

2012

In 2012 is de dekindeling van Dirk hersteld naar de oorspronkelijke situatie. Dit houdt in dat het mastdek en het stuurdek in de oorspronkelijke staat zijn gebracht. (Zie uitleg bij 'PLAN')

Mastdek

Het mastdek is een tweetal meter vergroot door een deel van het ruim in te korten. Dit had als consequentie dat het bestaande voorschild en een deel van de den is verwijderd. Het ruim is overdekt met een stalen plaat en een nieuw voorschild is geplaatst. Verder was in het voordek in de loop van de tijd een nieuwe uitsparing gemaakt voor de toegang tot het ruim. Ook deze toegang moest dichtgemaakt worden. Het voordek heeft nog de oude lange ruit. Helaas was het noodzakelijk een groter gedeelte van het voordek weg te snijden aangezien de oorspronkelijke plaat rond het luik te zeer ontzet was.

De oorspronkelijke plaats van de mastkoker is bepaald op basis van een extra versteviging van het dek en doordat op die plek de kattesporen ter versteviging dichter bijelkaar zitten. Hierdoor is het mogelijk geweest de nieuwe plek van het voorschild vrij nauwkeurig te bepalen.


Te zeer ontzet

Plan

Gereed!


Stuurdek

Het stuurdek is ongeveer een halve meter ingekort. Hierdoor was het nodig de den te verlengen en een nieuw achterschild te plaatsen. In 1997 is een groot gedeelte uit het toenmalige stuurdek gesneden om de motor te verwijderen. Hier is een stuk plaat in geplaatst dat mooi contrasteerd met de lange ruit daaromheen.


voor-na

Gereed!


Den

Zoals uit het voorgaande blijkt is de den aan de voorkant ingekort en aan de achterkant iets verlengd. De lengte van het ruim is hierdoor meer dan een meter kleiner geworden. In verband met stahoogte is de den 5 centimeter opgehoogd. De hoeken tussen den en voor- en achterschild zijn afgerond zoals vroeger gebruikelijk was.

De hoek van het voor- en achterschild heeft wel de nodige discussies opgeleverd. Ten eerste hoe meet je deze en wat moet deze dan zijn ? Op basis van en rondgang door de haven en wat logisch verstand is deze bepaald op 11%.


Afgeronde hoeken

Opgehoogd


Concluderend

Dit was een zeer intensieve klus en we zijn tevreden over het resultaat. Het werk was uitbesteed aan Lehmann Scheepsrestauratie.
Het mastdek is nu een stuk groter geworden, maar als een mast is geplaatst dan valt dit niet meer op. Een logisch vervolg op deze klus is het afdekken van het ruim.


2005


Aanvaringsschot verwijderd

Nieuw aanvaringsschot

Plan

In de oorspronkelijk staat van Dirk liep je van voor naar achteren: over het voordek, mastdek, via de gangboorden naar het stuurdek, en vervolgens naar het achterdek. Het ruim liep van het mastdek tot het stuurdek. Om het ruim heen zit de den waarop de luikenkap rust.
In de jaren 50 is deze dekindeling veranderd om het ruim groter de maken. Het mastdek is verwijderd en het ruim eindigde bij het voordek en het stuurdek is naar voren toe verlengd om ruimte te bieden aan een stuurhut. De den is dientengevolge ook vergroot.


Voor ons betekent dit dat het stuurdek weer ingekort moet worden, daar wordt de den verlengt. Hier moet dan een nieuw achterschild geplaatst worden.
Het nieuwe voorschild komt op de oorspronkelijk plaats waar vroeger het mastdek begon. Dit betekent dat de den hier ingekort moet worden. Om het nieuwe mastdek te maken moeten er nieuwe dekspanten aangebracht worden waarover het mastdek gelegd kan worden. Op het mastdek moet ook de plek worden bepaald van de mastkoker. Deze plaatsbepaling hebben we in het ruim kunnen doen aan de hand van sporen op de kattesporen en aan de hand van huidspanten. Dit hebben we gedaan voordat het vlak vervangen werd.

Laatst bijgewerkt: Maart 2013