U bent in [ Home / Renovatie / Afdekken ruim ]
Afdekken Ruim
[ Vervangen Vlak | Conserveren Dirk | Herstellen Hak | Herstellen Dekindeling | Motor | Afdekken Ruim | Roer | Terug ]

2015 - Definitieve luikenkap

Voor Stichting Dirk maakt Peter de Groot een nieuwe luikenkap. De luikenkap bestaat uit 34 luiken van ongeveer 70 cm breed en 1,70 cm lang. Voor het hout is gekozen voor Douglas wat een gunstige prijs kwaliteit verhouding heeft. De planken zijn 3 cm dik en zijn op een ouderwetse manier vastgeklonken aan zogenaamde klampen (dwarshout) die onder het luik zitten. Elk luik bestaat uit 4 planken die behandeld zijn met een lijnolie product. Verwacht wordt dat de luiken in de zomer van 2015 klaar zijn.

Klampen

Klinken


2012 - Tijdelijke luikenkap

Het zeil heeft ons een aantal jaren goed gediend. Echter het zeil was te klein om in een keer het ruim af te dekken. Hierdoor bestond altijd een naad waardoor het water naar binnen liep. Een ander nadeel van het zeil was dat het bij regen doorzakte waardoor het volliep met water.

Deze ervaringen hebben ertoe geleid dat na het afronden van het project herstellen dekindeling een zeil niet meer in aanmerking kwam voor het afdekken van het ruim. Het enige alternatief is dan een luikenkap.

Dit project viel uiteen in vier delen:
1) Plaatsen Scheerbalk
2) Meten en Weten
3) Plaatsen Merkels
4) Plaatsen Luikenkap


1) Plaatsen Scheerbalk

Er is serieus getwijfeld tussen een houten en een stalen scheerbalk . Uiteindelijk is gekozen voor een stalen variant:
- dit is historisch verantwoord op een metalen schip
- het maakt financieel weinig uit
- het bevestigen van de merkels op een houten scheerbalk is lastiger dan op een ijzeren scheerbalk

Dit werk is daarop uitbesteed. De nieuwe scheerbalk werd bevestigd op het voor en achterschild met een tweetal gebinten ter ondersteuning. De scheerbalk heeft een T-vorm. Dit heeft als voordeel dat de luikenkap geen last heeft van inregenen aangezien deze geplaatst wordt onder het horizontale gedeelte van de T.


scheerbalk + gebinten

T-vorm

2) Meten en Weten

Bij het bepalen van de plek van de nieuwe merkels is uitgegaan van de oorspronkelijke merkelgaten. Aangezien de den met 5 cm is verhoogd zijn deze nog goed te zien. De afstand tussen het hart van de bestaande merkelgaten is gemeten en gebruikt voor de plek van de nieuwe merkelgaten en merkelsteunen. De verwachting was dat deze afstanden redelijk gelijk zouden moeten zijn. Het grootste verschil in deze afstanden was echter ongeveer 2,5cm. Dit is teveel om geen rekening mee te houden bij het bepalen van de breedte van de individuele luiken.

Hierna is voor elk merkelgat de afstand bepaald tussen de den en de scheerbalk. Ook hier bleek dat deze afstanden over bakboordlengte en stuurboordlengte substantieel van elkaar afwijken.

Vandaar dat ervoor gekozen is individuele merkelgaten, merkels en luikenkappen te nummeren.

3) Plaatsen Merkels

Merkels zijn de horizontale overspanningen over het ruim waarop de luikenkap ligt. Merkels zijn in de vorm van een V. Ze liggen met het open eind naar boven en dit dient dan deels als waterafvoer en als steun voor de luikuiteindes. De eerste klus was het inkorten van de merkels. Aangezien het ruim niet overal even breed is zijn de merkels in eerste instantie tot een maximale breedte ingekort. Na plaatsing zijn ze tot de correcte lengte ingekort.

Op de scheerbalk hebben zijn merkelsteuntjes aanbracht. Dit zijn v-vormige sokken waar de merkel dan invalt. In de den zijn v-vormige merkelgaten aangebracht waar dan de merkels invallen.

Een merkelstop is een verdikking van de merkel die ervoor zorgt dat deze niet door het merkelgat kan glijden. Deze merkelstops hebben we gemaakt van het restafval dat vrij kwam bij het inkorten van de merkels. Deze zijn op het uiteinde van de merkel aangebracht dat zich aan de binnenkant van de den bevindt. In eerste instantie is een poging gewaagd om de stops met epoxie vast te maken, maar dit was toch teveel werk. Vastlassen bleek een betere oplossing.


Merkelsteuntjes

Merkel in Merkelgat met Merkelstop

Inkorten merkels

Klaar !

4) Plaatsen Luikenkap

Na het aanpassen van de dekindeling, de scheerbalk en de merkels bleek dat de luikenkap de sluitpost zou zijn. In plaats van mooi grenen is gekozen voor een goedkoop partijtje betonplex-platen.

Deze zijn in de lengte afgezaagd waarna ze geplaatst zijn. Het nadeel van deze oplossing is dat je de naden niet gelijk met de merkels lopen. Vandaar dat we deze aan de onderkant met een strook betonplex hebben dichtgemaakt. Dit heeft weer als nadeel heeft dat het niet eenvoudig is één betonplex plaat op te tillen, wat op zich weer een voordeel is tegen inbraak.


luiken ~ merkels

Plaatsen luikenkap

Conclusie

Helaas was het niet mogelijk de definitieve luikenkap te plaatsen. Echter het basiswerk (scheerbalk en de merkels) is gedaan. Op basis hiervan is het relatief eenvoudig een nieuwe luikenkap te plaatsen. Het betonplex kan dan gebruikt worden als buikdenning. Verder is het ruim nu vrijwel dicht.


2005 - Zeil

Het ruim van Dirk wordt afgedekt met een aantal houten luikenkappen. Oorspronkelijk was het idee om dat dit jaar (2005) uit te voeren. Door de aankoop van de motor en de tewaterlating van Dirk is dit niet haalbaar. In de tussentijd hebben we het ruim afgedekt met een gebruikt vrachtwagenzeil.
Het ontvouwen van het zeil leidde tot enige consternatie bij de aanwezige stichtingsleden nadat bleek dat op het zeil oa de tekst Dirk was gedrukt.


Laatst bijgewerkt: Juli 2015