U bent in [ Home / Renovatie ]
Renovatie

Projecten
Basis Renovatie [ Vervangen Vlak  | Conserveren Dirk  | Herstellen Hak  | Herstellen Dekindeling  | Motor  | Afdekken Ruim  | Roer ]

Sinds 1994 zijn de mensen achter Stichting Dirk bezig met het verwezenlijken van de doelstelling. Beschikbare tijd en geld limiteren het werk dat gedaan kan worden aan Dirk. Het mag duidelijk zijn dat het renoveren van Dirk nog veel tijd en moeite zal kosten.
De renovatie verloopt projectsgewijs, waarbij projecten met de hoogste prioriteit als eerste worden aangepakt. Hieronder is een lijst met de projecten waar momenteel aan wordt gewerkt.

Uitleg over de terminologie kunt u vinden in het woordenboek. In de tekst zijn woorden waar uitleg over te vinden is onderstreept. Verder kunt u de knop ABC aan de linkerkant gebruiken.


Doel

De doelstelling van Stichting Dirk luidt:

Het renoveren en exploiteren van de ijzeren kraak "Dirk", zodanig dat de oorspronkelijke bestemming van het schip aan derden gepresenteerd kan worden.

Het is ondoenlijk Dirk volledig in z'n oude glorie te herstellen. Praktische aspecten, zoals het hebben van een motor, spelen hierbij mee. Dit geldt ook voor wettelijke verplichtingen, zoals eisen die gesteld worden aan veiligheid en navigatie. Verder spelen natuurlijk ook de kosten mee.
In de praktijk betekent dit dat alles dat in het zicht is zo veel mogelijk historisch verantwoord wordt gerenoveerd.


Renovatielijst

De renovatielijst omvat alle onderdelen die bij de renovatie van Dirk de revue zullen passeren. Vaak zullen in een project meerdere onderdelen tegelijkertijd aangepakt worden. Het menu hieronder geeft per categorie aan wat er zoal moet gebeuren.

[ Casco  | Motor  | Intimmering  | Tuigage  | Overig ]

Laatst bijgewerkt: Mei 2006