U bent in [ Home / Info ]
Algemene Informatie Stichting Dirk

Basis Historie Renovatie Dirk

Dirk is een platbodem van het type "kraak", een zeilend bedrijfsvaartuig dat in de eerste helft van de vorige eeuw werd gebruikt in de Zuid-Hollandse wateren. 5 juli 1995, Dirk Van dit type bestaan er nu nog ongeveer 30 tot 40 in Nederland, waarvan er maar vier ‘onder zeil’ zijn. Dirk werd in 1892 gebouwd op de werf van A.J. Otto & Zonen te Krimpen a/d IJssel. De afmetingen van het schip zijn ± 23 bij 4 meter. Het laadvermogen bedraagt 87˝ ton. Na de tweede wereldoorlog werd Dirk omgebouwd tot motorschip. Tot in de jaren 60 is het schip nog gebruikt als vrachtschip. Daarna heeft zij in verwaarloosde toestand in de Hollandsche IJssel gelegen. Uiteindelijk werd Dirk in 1994 gekocht door de oprichters van Stichting Dirk. Het was de enige mogelijkheid om te voorkomen dat de kraak haar laatste vaartocht richting sloop zou maken.Stichting Dirk

Uit een grondige inspectie op de historische werf "de Koningspoort" te Rotterdam bleek dat Dirk nog in redelijke conditie was en dat renovatie de moeite waard zou zijn. In 1995 werd hiervoor Stichting Dirk opgericht. Deze stichting bestaat uit enthousiaste amateurs die het plan hebben opgevat om Dirk weer in haar oorspronkelijke staat terug te brengen.
De doelstelling van Stichting Dirk luidt:

Het renoveren en beheren van de ijzeren kraak "Dirk", zodanig dat de oorspronkelijke bestemming van het schip aan derden gepresenteerd kan worden.

Het bestuur van Stichting Dirk is opgebouwd uit een dagelijks bestuur en een statutair bestuur. Het gehele bestuur geeft invulling aan de doelstelling van Stichting Dirk. Het statutair bestuur is daarnaast hoofdelijk aansprakelijk voor de stichting. Stichting Dirk wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door adviseurs en donateurs.Middelen

Stichting Dirk wordt financieel ondersteund door een kleine kring van donateurs. Daarnaast zijn er ook mensen die een ‘donatie in natura’ leveren, de zogenaamde adviseurs. Via een nieuwsbrief worden zij op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting. Om deze mensen bij het werk aan Dirk te betrekken zullen donateursdagen worden georganiseerd. Het grootste deel van de financiële inbreng komt nu nog van de bestuursleden zelf, maar het streven is een zo groot mogelijk aantal donateurs en sponsors te werven. Stichting Dirk is echter het meest gediend met een toename van het aantal enthousiaste bestuursleden die tijd, geld en energie in de stichting willen steken. Ieder bestuurslid kan daarbij op eigen wijze invulling geven aan zijn bijdrage.Laatst bijgewerkt: Januari 2003