U bent in [ Home / Historie / Dirk 2 ]
Geschiedenis Dirk - Deel 2(Frank Geilen, Nieuwbrief van mei 2005, Zie )

Tot 1953
De registratie van Dirk in het zogenaamde stamboek dat bewaard wordt door het hypothekenkantoor te Antwerpen laat de vorige eigenaren van het schip zien.
Na de tewaterlating door de werf Otto & zonen te Krimpen aan den IJssel in 1892, werd zover bekend J. de Maijer met zijn echtgenote Romaine de Vliegher de eerste eigenaar. Zij woonden in Wilrijk en waren eigenaar tot 17 juni 1953.

1953 - België
Op die dag verkochten zij Dirk samen met twee andere schepen aan Louis Wijckmans en zijn echtgenote Mathilde de Vliegher voor het toenmalige bedrag van 375.000 frank. Louis Wijckmans, die eerst woonachtig was te Neder-over-Harembeek en later in Deurne, was vrachtverdeler voor de binnenvaart bij Turfina. In 1953 is volgens de oude meetbrief de naam van het schip na de verkoop veranderd van ‘Elisabeth’ in ‘Dirk’.
Waarschijnlijk is toen ook het schip verbouwd van zeilend binnenvaartschip tot gemotoriseerd binnenvaartschip en als tankschip ingericht.
Op de werf Delsaux te Boom in België werd in 1953 een motor geplaatst, merk Junkers. Boven het boeisel op de kop werden naar alle waarschijnlijkheid ook de initialen ‘M15´ geplaatst. Dit zou een registratie geweest kunnen zijn waarbij de ‘M’ voor een plaats staat en ‘15’ één van de nummers van het totaal aan schepen van de rederij. Misschien was deze rederij wel Turfina (Fina) en stond de ‘M’ voor Merksem bij Antwerpen. Het is duidelijk dat het begin van de geschiedenis van Dirk te vinden is in België.
Helaas zijn tijdens de registratie in 1953 de originele meetbrieven uit 1902 en 1942 vernietigd.

1964 - Terug in Nederland
Op 4 augustus 1964 verkocht Louis Wijckmans zijn schip aan Jac. Smit voor het toenmalige bedrag van 30.000 frank. Jac. Smit woonde toen in Gouda en was scheepshandelaar. Hij kocht dit schip in opdracht van J. van Vliet uit Oudekerk aan den IJssel. Die had hem benaderd met de vraag om een schip te zoeken dat als aanlegsteiger kon dienen in de Hollandsche IJssel voor andere schepen van J. van Vliet.
Tegenwoordig is J. van Vliet een handels- en transportonderneming in puin, afvalstoffen, enz.
Waarschijnlijk was Dirk destijds al afgeschreven en werd zij alleen nog geschikt bevonden als drijvende steiger. De datum van de transactie tussen J. van Vliet en Jac. Smit heeft waarschijnlijk ook in 1964 plaatsgevonden.

1994
30 jaar lang heeft Dirk in de Hollandsche IJssel gelegen. Op 12 januari 1994 werd Dirk eigendom van Rob Halkes, Fred van Heerde en Gervaas Braun.

Vaargebied
Een aantal routes die Dirk gevaren kan hebben voordat zij werd gemotoriseerd, zijn waarschijnlijk Rotterdam-Leiden, Rotterdam-Delft en Rotterdam-Den Haag. Deze routes liepen allemaal via de Leuvehaven in Rotterdam naar de Delftse Schie.
Het knelpunt in deze vaarweg was de grootte van de sluis onder de Vlasmarkt in Rotterdam. De schepen mochten niet groter zijn dan 24 bij 4,40 meter. Dirk is iets kleiner dan deze maten waardoor het logisch lijkt dat zij hier heeft gevaren.
Echter alle aanwijzingen van eigenaren wijzen erop dat Dirk in België heeft gevaren. Misschien wel tussen Antwerpen en Holland.

De zoektocht naar de geschiedenis van Dirk wordt vervolgd.

Frank Geilen

Laatst bijgewerkt: Juni 2005